Domů > Zprávy > Obsah

Podmínky pro používání zařízení se skleněným povrchem

Zařízení se skleněným obložením nelze použít za následujících podmínek:

(1) Jakákoliv koncentrace a teplota HF nemůže být odolná proti korozi;

(2) kyselina fosforečná: koncentrace vyšší než 30%, teplota vyšší než 180 Shan, je-li koroze silná;

(3) Kyselina chlorovodíková: koncentrace 10-20, teplota je větší než 150 Shan, koroze je silná;

(4) Kyselina sírová: koncentrace 10-30, teplota vyšší než 200 Shan nemůže odolat korozi;

(5) Lze: pH je větší nebo rovné 12, teplota je větší než 100 Shan, nemůže odolat korozi.

Odolnost proti korozi zařízení se skleněným povrchem je založena na styku skleněné vložky s médiem, aby se vytvořila vrstva silikonově-kyslíkatého ochranného filmu, který zabraňuje médii korodovat nádrž. Při styku skleněným povrchem s alkalickou kapalinou nemůže povrch vytvářet ochrannou fólii proti silikonu a kyslíku, což vede ke kontinuální hluboké erozi louhy do skleněné vrstvy a čím vyšší je koncentrace alkalických kovů, tím vyšší je teplota stupně Eroze je větší. Roztok s alkalickým roztokem varu má největší schopnost eroze.