Domů > Zprávy > Obsah

Jak napájet smaltový reaktor

(1) Při podávání často kontrolujte, zda je míchadlo v kotlíku utaženo, zda není uvolněné, v případě, že matice zasahuje do varné konvice, neumožňují nářadí, jako je pádu do kotlíku.

(2) Aby se snížil teplotní rozdíl mezi materiálem a varnou konvicí je příliš velký, aby se zabránilo horké konvici nebo horké konvici přidat studený materiál kvůli teplotním rozdílům způsobeným velkým vnitřním namáháním, což ovlivňuje životnost zařízení.

(3) Každá šarže surovin používaných v kotlíku musí být podrobně zkontrolována a nejsou přítomny žádné další nečistoty, zejména obsah kovu nebo nečistot nebo tvrdého bloku do varné konvice nebo snadno poškodit smaltu.