Domů > Zprávy > Obsah

Materiály nejsou k dispozici pro zařízení opatřená sklem

Zařízení se skleněným povrchem s vynikající odolností proti korozi, ale nevztahuje se na následující materiály nebo materiály:

1. kyselina fluorovodíková v jakékoli koncentraci a teplotě a médium nebo materiál obsahující ionty fluoru;

2. Koncentrace je vyšší než 30%, teplota je vyšší než 180 médií nebo materiálu ze skupiny Shan fosforečné kyseliny;

3. alkalické médium nebo materiál s hodnotou ph vyšší než 12 a teplotou vyšší než 80 Shan;

4. Reakční proces kyselých a alkalických materiálů střídavě.

Z nichž první z jakýchkoli koncentrací a teploty kyseliny fluorovodíkové a fluoru obsahujících materiálů nebo materiálů je nejvíce odolné vůči použití skleněného zařízení, ale také nejvíce se obává použití, pokud bude použití tohoto materiálu několik dní Glazurovaná zasklívací vrstva glazury, která ztratí lesk, výrazně sníží odolnost proti korozi na povrchu skloviny, použití doby výrazně snížené, bude celá korozivzdorná skla, takže tělo z uhlíkové oceli se rychle erodovalo, Celá skleněná zařízení vyřazená ze skla.