Domů > Zprávy > Obsah

Bezpečnostní opatření pro manipulaci se skleněným zařízením

Při zacházení s obalovým materiálem, jako je reaktorová skleněná reaktorová skleněná reaktorová skleněná nádoba, zachovejte originální obal co nejdále při manipulaci s balicími zařízeními, nejprve zkontrolovat zařízení na zavěšených uších, plechovky poškozené nebo zkorodované, pozornost Může na kroužcích, plechovkách a nohách působit jen to, že je vybaveno skleněným materiálem Aby se zabránilo kolizi a vibracím.